BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas
 
header image
 

Dar nepasiekiau trečios stadijos

Rytą žiauriai nenorėjau keltis.

Pirma, žinojau, kad virtuvėj susidursiu su suknistu Bridžeso snukeliu. Antra, rytinė rūškana Ritos mina irgi nenuteikdavo puikiai dienai. Matot, ji visada buvo bjauri, o dabar dar menopauzė.. Ir šiaip, vis dar negalėjo priprasti prie fakto, kad šiuose namuose atsiradau aš.

Trečia , mokykloj manęs laukė Beneto kabinetas ir bausmė. Ketvirta, Džeimis su informatikais išvažiavo į olimpiadą, į Vašingtoną.

Taigi visi požymiai bylojo, jog ši diena man nepatiks.

Tačiau net negalėjau įtarti KAIP nepatiks.

Pamiršusi, jog mano manta (kartu ir higienos priemonės  iš vonios, kuria, deja, turėjom dalintis) visa pergabenta į palėpę, ramiausiai prausiausi.

Kaip tik valiausi dantis, kai įėjo Bridžesas. Pamatęs mane jau buvo beeinąs lauk, nes mes paprastai vengėm bet kokio, net menkiausio, kontakto. Tačiau kažkas nutiko, nes jis lėtai atsigrįžo, pasisukdamas ant kulno, nuėmė ranką nuo durų rankenos ir žengė kelis žingsnius artyn.

Pagriebiau nuo kriauklės retas šukas, kuriomis Bridžesas šukuodavosi savo iščiustytą barzdelę, ir atstačiau smailu kotu priekin.

 • - Nesiartink,- įspėjau pilna burna putų. Nuskambėjo panašiai į „nefiafink”, bet įžvalgusis brolelis aiškiai suprato, nes atsakė:
 • - Mielai, bet turiu esminį klausimą - ką darai su mano dantų šepetėliu savo burnoj?- jo akys piktai žibėjo (Bridžeso, ne šepetėlio).

Mano veizolai išsiplėtė kaip du bombonešiai.

Žvilgtelėjau žemyn, į šepetuko kotelį, kyšantį man iš nasrų.

O- Dieve- Mano.

Gerai, aš nekalta, kad tėvai nupirko mudviems oranžinius šepetėlius. Ir jau tikrai nesu kalta, kad nepastebėjau to menko mėlyno lopinėlio ant nugarėlės, nors jis vienintelis skyrė Bridžeso šepetėlį nuo manojo.

Be to, leiskit primint, tai jis kaltas, kad vėlai ėjau miegoti, todėl pabudau nepailsėjusi ir užtinusi nuo miego trūkumo. Net nepajėgiau normaliai įžiūrėti , kuo valausi dantis.

 • - Nuleisk šukas, Lein. Ir šiandien pat nupirk man naują šepetėlį,- grėsmingai suurzgė.
 • - Tik po to, kai nusipirksiu naujus dantis,- atšoviau ir išspjovusi viską į kriauklę prisivariau burną pastos. Ėmiau kratyti galvą, atseit skalavau.

Mano burnytė jautėsi kaip išprievartauta. Aš ką tik greičiausiai užsikrėčiau AIDS.

Išėjau iš vonios beveik žiaukčiodama.

Nusileidusi apačion sukirtau pusę blynelių su sirupu, tikėdamasi kažkaip nuplauti tą Bridžeso pojūtį burnoj.

 

Mokykloj nebuvo nė kiek geriau. Greičiau atvirkščiai.

Baigėsi tuo, kad po antros pamokos ėmė pasiutiškai skaudėt plautį. Matot, ta kvaiša matematikos mokytoja vėl kabinėjosi. Baigiant mokyklą pirmas parodytas vidurinis pirštas (o patikėkit, jų bus daug) neabejotinai priklausys jai.

Tai senai raganai.

 

Per ilgąją pertrauką patraukiau Beneto kabineto link. Bridžesas jau laukė. Atsisėdau per penkias kėdes nuo jo. Vistiek ilgai sėdėt neteko - po poros minučių Benetas pasikvietė mudu vidun.

Jo mina nieko gero nežadėjo. Žvilgtelėjau į mylimą broliuką, svarstydama , ar ir jam taip pasirodė.

Sprendžiant iš veido žalumo, taip, pasirodė.

 • - Bridžita, Robertai,- pradėjo, sudūręs abiejų rankų pirštus į stogelį,- kalbėjau su jūsų tėvu. Bet tai, aišku, jau žinote?- klausiamai kilstelėjo antakį. Nesulaukęs atsako tęsė:- Mudu priėjom vieningą išvadą, kad toliau taip tęstis nebegali.

Skeptiškai kilstelėjau antakius.

 • - Padedamas jo , nesunkiai apsisprendžiau . Jūs TURITE bendrauti. Ir bendravimas prasidės mokykloj. Visi mokytojai džiaugsmingai sutiko pasitarnauti šiam tiksui - per visas pamokas sėdėsite kartu. Pertraukas leisit kartu. Vargas jums, jei kurį pamatysiu be kito.

Visos kalbos metu mano antakiai palaipsniui kilo.

 • - O nusimyžt irgi kartu eit? Gal aš jam dar ir palaikyt turėsiu?- mandagiu, kaip man atrodė, tonu pasiteiravau.
 • - Nenusišnekėk , Bridžita. Neatsakinėsiu į kvailus klausimus.
 • - Dar kas nors?- Bridžeso balsas skambėjo kaip lavono.

Matėsi, kad jį užgriuvo pasaulinė katastrofa.Tokio katastrofiškumo, kaip kad pavyzdžiui.. na, aš puikiai įsivaizdavau kokia katastrofa, nes taip jau išėjo, kad mane ištiko labai panaši.

 • - Taip, pradedat dabar.

Mudu kaip du mirtininkai nuslinkom durų link.

 • - Ir dar šis tas. Jums tai turėtų patikti. Tėvas užrašė judu į terapijos seansą pas psichologą. Supraskit ir nepykit, tokie santykiai šeimoje neįmanomi. Mokyklos bendruomenėje irgi.

Ne , nu šakės. Tik mūsų snobiškiems tėvukams galėjo šauti į galvą tokius normalius brolio ir sesės nesutarimus spręsti pas psichologą.

Čia jiems reiktų į terapijos seansą.

 • - Brolis ir sesė turi bendrauti kitaip,- dar balbatavo Benetas apie tą patį.
 • - Jis man ne brolis,- išspjoviau ir pasekiau Bridžesą, kuris jau stovėjo koridoriuj.

Iš veido mačiau, kad jis neįtikėtinai piktas. Žinot ką, aš irgi buvau pikta kaip velnias. Ir neturėjau nei vienos cigaretės. Ir negalėjau trauktis nuo Roberto. Ar atvirkščiai..

Net neabejojau, kad traukiam į valgyklą.

Kai nutolom nuo Beneto kabineto, Bridžesas apsidairė. Nė nespėjau sureaguot, kai jis pasilenkė, jog veidas būtų mano lygy.

 • - Jis mums liepė nesitraukt vienam nuo kito, ir patikėk, Lein, man tai nepatinka labiau, nei gali įsivaizduot. Bet jis man neliepė elgtis su tavim gražiai. Todėl, Lein, nuo šiol aš tapsiu tavo asmeniniu pragaru. Patikėk, tu keiksnosi dieną, kai atsikraustei pas mus. Pameni, sakiau, kad sutrėkšiu tave, jei dar kartą paliesi kurį nors iš mano draugų? Tai va, aš vistiek tave sutrėkšiu. Pradedant šia akimirka,- Bridžeso piktos akys buvo taip arti, kad turėjau net atsilošt.
 • - Negąsdink manęs, broliuk. Geriau atsakyk į klausimą - kodėl taip manęs nekenti? Ne, aš suprantu, aš tavęs irgi pernešt negaliu, nes esi pats bjauriausiai metroseksualas, susireikšminęs mulkis, visiškas debilas ir visa kita, bet.. Tai ne tik dėl to, Bridžesai , ar ne?

Jis nelinksmai nusijuokė. Nusuko veidą šonan.

Kai vėl pažiūrėjo į mane, buvo sutvardęs pyktį ir numalšinęs norą man trenkt. Bent laikinai. Tai bylojo prikąsta lūpa.

 • - Taip, supratai gerai, nekenčiu tavęs. Nekenčiu kiekvieno tavo kūno centimetro, nes tu neturėjai gimt. Nekenčiu tavo akių, nekenčiu šitos nosytės, nekenčiu berno figūros, nes tai ne mes, supranti? Žiūrėdamas į tave negaliu nieko padaryt, pyktis verda krūtinėj, nes tu primeni man, jog tėvas mus išdavė. Nekenčiu tavęs, nes jis tave myli labiau, nei mane. Suknistą benkartę, atsiradusią iš nesugebėjimo sulaikyt savo daikto kelnėse. Tu - blogiausia, kas nutiko šiai šeimai. Norėčiau, kad pasektum savo kekšę motiną į dausas, Lein. Net neįsivaizduoji, kaip norėčiau.

Gerai. Palaukit, leiskit atsipeikėt. Giliai kvėpavau.

Ar aš sakiau, kad tokie brolio ir sesers santykiai normalūs? Okei, atsiimu žodžius.

Tai nesveika. Dar ir kaip. Seniai žinojau, jog jis ligonis. Bet kad toks..

Vau, Bridžesas nepaliauja stebinęs.

 

Visą suknistą dieną tampiausi su juo ir jo nesveikais draugeliais. Kai prie pietų stalo papasakojo visą situaciją jiems, susilaukiau viso kalno piktų žodžių. Ignoravau, tą dieną nebuvau nusiteikusi muštis.

Bridžesas taip pat mane laikė tuščia vieta. Turbūt galvojo kažką labai niekšiško. Labai labai LABAI niekšiško.

Šiaip ne taip ištempiau suknistą dieną, o tuomet moviau iš mokyklos kaip pasiutus. Ačiū Dievui pirma priverstinio broliškumo diena baigėsi.

Nusipirkau pakelį cigarečių ir beveik visą surūkiau eidama į knygyną.

Buvo neseniai paliję, ant grindinio telkšojo balos. Lėtai žingsniavau, nes buvo likęs geras galas plaučių džiovyklės, o knygynas jau matėsi iš arti.

Kitas dalykas , kurį pajutau, buvo „teeeeekšt” ir kažkas šlapio mane aptaškė nuo galvos iki kojų.

Kažkoks debilas ant dviračio pravažiuodamas mane aptaškė.

 • - Nu načiort,- asilas tai išgirdęs truputį sulėtino. Atisuko pasitikrinti, ar aš gyva. Piktai žiūrėjau į raudonplaukį,- nyk iš čia ,kol nepribaigiau,-sušnypščiau.
 • - Jėzau, netyčia gi,- suniurzgėjo ir nuvažiavo.

Visa šlapia ir piktesnė nei apskritai įmanoma, užgesinau cigaretę ir nuskubėjau knygyno link.

Kaip aš dabar dirbsiu visa purvina? Ryžas debilas.

Mane pamačiusi Margo, bendradarbė, nepatikliai supurkštė - ji visuomet manęs nemėgo.

 • - Kaip čia dabar atrodai?- iš aukšto pasidomėjo.
 • - Ai, kažkoks išsigimėlis ant dviračio aptaškė,- suniurzgėjau.
 • - Gi sakiau, kad netyčia,- pasigirdo man iš už nugaros.

Margo nepatikliai kilstelėjo antakius, o aš tuo tarpu sulėtintai atsisukinėjau atgal.

Ten stovėjo tas pats ryžas dviratininkas, apsigerbęs neįtikėtina, tokia pat raudona barzda.

Manyje užvirė pyktis, kaupęsis kiaurą dieną. To bičelio bėda, kad pasipainiojo dabar, kai man reikia  atpirkimo ožio.

Atstačiau rankas priekin, įsirėmiau jam į krūtinę ir ėmiau stumti.

 • - Dink - iš - čia - kol - nepakabinau - tavo- galvos-ant-ana-tos-sienos-ar-aišku.

Jis žiūrėjo į mane išplėstom akim ir keista, neįprasta šypsena, bet nieko nesakė.

Sakyčiau stumti buvo lengviau, nei lengva. Matot, tas bičelis nebuvo labai aukštas, na, ne toks, kaip Bridžesas, truputį, na ne, gerokai, žemesnis.

Kai mano tikslas buvo beveik pasiektas, atsibudo Margo.

 • - Lein, dabar pat nuimi savo nešvarias rankas nuo mūsų svečio, ir atsiprašai.

Sustojau.

 • - Atsiprašau, ką?- tankiai sumirksėjau.
 • - Sakiau..
 • - Ne, aš girdėjau, ką sakei. Kokio dar svečio.
 • - Neapsimesk kvailesne, nei esi. Padaryk, ką sakiau. Staigiai. Arba šitą mažą spektakliuką tiksliai atpasakosiu direktoriui. Ir galėsi atsisveikint su savo darbeliu.
 • - Gerai jau,- paleidau ryžiką.

Grįžau atgal į knygyną ir atsistojau priešais prekystalį, kur sėdėjo Margo.

 • - Klausau. Kas jis toks?
 • - Lein, ar tu tikrai tokia išsiblaškius, ar tik apsimeti? Ar bent kartą klausaisi, kai kalbu?
 • - Daugiau nei kartą..- turėjau galvoj kokius du kartus kai neturėjau ką veikt ir netyčia išgirdau, ką ji sako.
 • - Lukai, atleiskit jai. JI neseniai čia dirba. Ir šiaip tokia truputį laukinė, bet neprarandam vilties išauklėt. Kada nors..-kreipėsi Margo į svečią. Ji vadino tą pienburnį „jūs”? Kažkodėl miglotai ėmiau įtart, kad įsivėliau į bėdą.

Ryžikas nusijuokė.

 • - Matau, kad laukinė. Nepatikėsit, aš irgi būdamas jos amžiaus buvau kiek pasiutęs..- o tada sekė tolimesnė nuobodi kalba , kuri gali užsimegzt tik tarp dviejų nuobodžių senių.

Grįžau prie savų darbų, ignoruodama tą ryžiką, kuris, kaip sužinojau iš tolimesnių nuogirdų, buvo greit kylantis a la rašytojėlis, kuris mūsų knygyne sekančią savaitę reguliariai pristatinės savo naują knygą. Ir dar pasirašinės.

Pffff. Kvailas snobiūkštis.

Ir dar rašytojas? Važinėjantis dviračiu? Nejuokinkit „kylantis rašytojas”.

 

Visgi vienoj patalpoj su juo buvo daug geriau, nei vienoj patalpoj su Bridžesu.

Patiko (18)

Rodyk draugams

~ easybreezy | 2010-08-23.

53 komentarai įrašui “Dar nepasiekiau trečios stadijos”

 1. Būna dienų lyg tyčia:)

 2. ;)

 3. “Mano burnytė jautėsi kaip išprievartauta. Aš ką tik greičiausiai užsikrėčiau AIDS.”- kai žvengiau…

 4. Labai geras humoro jausmas ;D. Ir diidelė vaizduotė. labai labai patiko.

 5. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!

 6. Comfortabl y, the post is really the freshest on that laudable topic. I match in with your conclusions and will certainly thirstily look forward to your next updates. Just saying thanks will certainly not just be enough, for the fantasti c clarity in your writing. I will ideal away grab your rss feed to stay abreast of any updates. Nice work and much success in your business dealings!

 7. It’s some sort of shame you don’t employ a contribute button! I’d undoubtedly contribute to that brilliant weblog! When i suppose right now i’ll take bookmarking in addition to attaching ones Rss to help the The search engines bank account. When i glimpse forward to help new upgrades and may share that webpage having the Facebook or myspace crew: )

 8. It’s an important pity you actually don’t have a very good donate link! I’d most likely donate to this spectacular blog! As i presume for the time being i’ll settle for book-marking and even including ones own Rss feed to help you a Google and yahoo credit account. As i start looking forwards to help you innovative posts and will eventually publish it website through a Facebook . com group: )

 9. You ought to actually think about working on creating this weblog into a serious authority on this market. You evidently have the knowledge on the subjects everyone seems to be looking for on this web site anyhow and you might even make some money off of some affiliate products. Only a thought, best of luck in whatever you do!

 10. Lots of thanks for posting this, It’s just what I was researching this on google. I’ve been comparing opinions from many persons, rather than an biased news web page, that’s why I like blogs so much. Many thanks!

 11. I’m still studying from you, and I’m educating myself. I really enjoy reading everything that’s written on your blog. Keep the posts coming. Really enjoy it!

 12. I actually wanted to jot down a simple comment to be able to say thanks to you for some of the superb pointers you are giving on this site. My time intensive internet investigation has at the end of the day been rewarded with professional concept to go over with my contacts. I ‘d repeat that we website visitors actually are very fortunate to exist in a remarkable place with very many perfect individuals with valuable concepts. I feel very lucky to have used the webpages and look forward to so many more thrilling times reading here. Thanks a lot once again for everything.

 13. I’m also commenting to make you understand of the superb experience my cousin’s child undergone reading through your web page. She noticed several things, with the inclusion of what it’s like to possess a marvelous coaching nature to let the mediocre ones clearly comprehend various advanced issues. You really did more than people’s expectations. I appreciate you for providing these essential, trusted, revealing and also cool guidance on the topic to Sandra.

 14. so much superb information on here, : D.

 15. Thank you for another wonderful article. Where else could anybody get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such info.

 16. Do you people have a myspace fan webpage? I searched for one on facebook or twitter but couldn’t discover it, I would love to become a fan!

 17. hi!,I like your writing very much! share we communicate more about your post on AOL? I need an expert on this area to solve my problem. Maybe that’s you! Looking forward to see you.

 18. What i don’t understood is actually how you’re not really much more well-liked than you might be right now. You’re so intelligent. You realize thus considerably relating to this subject, made me personally consider it from a lot of varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs great. Always maintain it up!

 19. Week 379, 9/16/59Panel: Bill, Monique Van Vooren, Henry, BetsyProgram Staff 2: Frank AbrahamsProgram Staff 3: Hazel Oxholm1. Henry’s Village Vanguard gig was such a hit that he has been asked to return there nightly.2. Donald, Richard, Diane, Jean, Albert, Wilfred, Raymond, and Norman Du Lac, Lewiston, ME: All attend the same eight-year school, one in each of the eight grades.3. Peggy Kilkenny, NYC: “I was held up by a bank robber last week I’m going to show movies of the actual robbery.”4. Guest Groucho Marx: Not only the panel but Garry, too, have to leave the stage before Marx reveals his secret, which is that he once auditioned to host a show called “Take It or Leave It” but lost the job to Garry.

 20. Thank you for the work you have put into your nice blog. We will bookmark to your blog because it is very informational. We love the site and will come back to see your new posts.

 21. Women cannot complain about men anymore until they start getting better taste in them. ~Bill Maher

 22. I enjoy you because of your own labor on this web page. My mother enjoys engaging in research and it is easy to understand why. My partner and i know all about the dynamic manner you offer effective strategies through your blog and as well as inspire response from website visitors on that subject then our own daughter is being taught a lot. Take pleasure in the rest of the new year. You have been carrying out a pretty cool job.

 23. Weird but only another 50 percent the post is displaying up for me. Is this the website or my browser. Should I restart my internet browser?

 24. Great blog you have there! Keep the good posts coming!

 25. Hi! Is it OK if I ask something kinda off topic? I’m trying to view this page on my new iPad but it won’t show up properly, do you have any solutions? Should I try and find an update for my software or something? Thanks in advance!

 26. Leaving my mark on your article to show the net that i was here today! have fun and enjoy

 27. hello, Just leaving a few words saying good work and bookmark your article so more may like it as well!

 28. Interesting Web page! We are bored and surfing the internet for something to do.

 29. I really enjoyed this blog. That is always nice when you find something that is not only informative but entertaining. Excellent

 30. Would you be interested in exchanging links?

 31. My wife and i were excited when Michael could finish up his studies out of the precious recommendations he received when using the web page. It is now and again perplexing to just continually be giving freely points which many others have been trying to sell. So we see we’ve got the blog owner to thank for that. The illustrations you have made, the simple website navigation, the relationships you will aid to create - it’s got many excellent, and it’s letting our son and the family recognize that that article is pleasurable, which is certainly tremendously serious. Thank you for all the pieces!

 32. I have to show my thanks to you for bailing me out of such a setting. After surfing around through the online world and meeting suggestions which were not productive, I thought my entire life was over. Living without the presence of strategies to the issues you’ve resolved through the short post is a critical case, as well as ones which may have in a wrong way affected my career if I had not come across your blog post. Your personal mastery and kindness in dealing with every part was tremendous. I am not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a step like this. I am able to at this moment look ahead to my future. Thanks for your time so much for this high quality and effective help. I will not hesitate to refer your web page to any individual who needs and wants guidance on this matter.

 33. The subsequent time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I know it was my choice to read, however I actually thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you would fix when you werent too busy searching for attention.

 34. I truly wanted to develop a small message in order to say thanks to you for these marvelous guidelines you are showing here. My time-consuming internet lookup has at the end been compensated with professional ideas to talk about with my colleagues. I would tell you that many of us readers actually are undoubtedly lucky to live in a perfect place with many outstanding people with very helpful hints. I feel somewhat fortunate to have discovered your entire site and look forward to some more fabulous moments reading here. Thanks a lot once again for all the details.

 35. An interesting discussion will be worth provide feedback. In my opinion that you should create more on it all issue, it might not really be considered a taboo subject however generally people are insufficient to talk on this type of issues. To the next. Cheers

 36. Incredible! I recently found People Completely new internet site for you to search engines i Ask yourself how Do you acquire on a area of interest industry? We are hunting becoming website opportunities in Listed here?vertisements exactly how getting throughout a strong witout a doubt recent niche. when you have a strong facts the best way to The latest response which may be tremendous. I personally don?t standard styles (despite the fact that working with the case in point To reveal yours definitely can avail for useful).

 37. I enjoy you because of all your valuable efforts on this blog. My mum really loves working on internet research and it is easy to understand why. My partner and i know all regarding the lively tactic you produce both interesting and useful tips and tricks by means of the blog and as well as welcome contribution from other individuals on this situation while our girl is without question understanding a lot of things. Have fun with the remaining portion of the new year. You’re conducting a first class job.

 38. hey yall imbored and browsing the web and wanted to leave your site a commen t ti kill some time - keep it up

 39. An individual designed a couple of great factors right now there. My partner and i have a new try to find around the difficulty plus mastered virtually all people today may concur with your web site. I personally planned to be able to seize your own Rss then again this doesn’t work. i’ll surely still retain fighting perhaps can be a regional difficulty. The greatest regards,

 40. I happen to be writing to let you be aware of what a great discovery my daughter gained browsing your blog. She noticed a good number of pieces, not to mention how it is like to possess a great teaching mindset to have certain people really easily comprehend chosen multifaceted issues. You really exceeded readers’ expectations. Thank you for presenting these warm and helpful, dependable, educational not to mention easy thoughts on the topic to Ethel.

 41. You own a fantastic blogging site ! ! do you like to create a few guest articles or blog posts on my personal web blog?

 42. This particular definitely replied my problem, thank you!

 43. The next time I learn a sites, I am hoping that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was eventually my choice to read, but I definitely believed you may have something great to say. All I see is actually a couple of whining about something you can fix if you ever werent as well busy looking for awareness.

 44. Man This is not to bad, i am browing your blog now and wanted to say Thanks for taking your time to write this

 45. Hey This isnt to bad, i am browing your site now and wanted to say Thank you for taking your time to write this

 46. I agree with you guys to an extent… but if it was me i would change this up a bit and make it a little more reader friendly for us idiots, i got confused a little while reading it

 47. You must engage in contests for the one of the best sites online. I’m going to recommend highly this great site!

 48. You probably allow it to become seem simple using your presentation on the other hand obtain this kind of make any difference to generally be really a little something which in turn I do think We would by no means understand. It appears far too sophisticated and extremely broad for me. My spouse and i?mirielle looking forward for your forthcoming post, My spouse and i?ll make an effort to obtain the hold of it!

 49. Great material from you, dude. Ive understand the things in advance of and youre just simply as well magnificent. I really like precisely what youve received in this article, adore what youre indicating and just how people claim this. You’re making that entertaining and also you nevertheless be capable of preserve them wise. We cannot wait you just read extra from you. This is certainly genuinely an incredible weblog

 50. Great web site, awesome and simple for the little brown eyes along with terrific information very. I’m hoping to produce much the same way of writing back one day.

 51. This is the perfect wordpress blog for anyone who hopes to find out in the open about this topic. You notice an awful lot it is nearly repetitious to actually state with you (not that I really will). An individual undeniably set the latest change within the target that’s recently been discussing the long time. Awesome goods, precisely good!

 52. Безусловно, секс с путаной - наиболее простое и не самое дорогое устранение комплекса заниженой сексапотологии. А интим-услуги, которые предлагают Индивидуалки Киева - правда разновидны не только в плане цены, но и в плане исполнение минета в авто.

 53. I just want to tell you that I am just new to blogs and definitely liked you’re web-site. Probably I’m want to bookmark your website . You certainly have awesome articles and reviews. Thanks for sharing with us your blog.

Palikti komentarą